Informatietechnologie

ICT gebruik op de Eendracht.

 

De maatschappij gaat er tegenwoordig vanuit dat kinderen hebben geleerd met computers en programma’s om te gaan. Daarom wordt op de Eendracht al jarenlang intensief gebruik gemaakt van ICT (Informatie en Communicatie Technologie).

 

Het werken met ICT in een schoolomgeving betekent allereerst dat leerkrachten en schoolleiding intensief gebruik moeten maken van de mogelijkheden van ICT.

Daarnaast moeten natuurlijk de leerlingen gestimuleerd worden in het gebruik hiervan. Wanneer de leerlingen deze vaardigheden hebben verworven, zullen zij computers automatisch gebruiken bij het vergaren van informatie en deze gebruiken als communicatiemiddel.

Om dit voor een school soepel te laten verlopen, zijn een goed draaiende organisatie en een goede materiële voorziening primaire vereisten. 

 

 

 

 

Alle leerkrachten beschikken over een computer op hun bureau, waarmee ze hun leerlingadministratie kunnen uitvoeren. In alle groepen wordt vanuit deze computer het touchscreen aangestuurd dat de leerkracht en leerlingen helpt bij het visueel ondersteunen van lessituaties. Tevens kunnen de leerlingen ook gebruik maken van zo'n 60 laptops, die via de Wifi in school verbinden zijn met het internet.

Daarnaast beschikken we over een  modern computerlokaal, met 33 computers voorzien van flat-screens. In dit lokaal wordt zonodig gebruik gemaakt van een beamer met groot scherm, zodat iedere leerling de instructie kan volgen.

 

 

 

 

 

 

Software

ICT wordt niet alleen voor educatieve doeleinden, maar ook voor de administratie van de school gebruikt. Met behulp van standaardpakketten wordt de complete administratie van de school zeer efficiënt uitgevoerd. De school maakt gebruik van een speciaal schooladministratiesysteem voor het bijhouden van de leerlinggegevens. Daarnaast worden de leervorderingen veilig bewaakt met behulp van het CITO leerlingvolgsysteem.

Primair wordt ICT binnen de school ingezet als hulpmiddel om leerdoelen van diverse vakgebieden te bereiken. De leerlingen maken gebruik van diverse onderwijspakketten, die naadloos aansluiten bij de in de groep gebruikte methodes.

In de praktijk zullen de leerkrachten een bewuste keuze maken, afhankelijk van de mogelijkheden en behoeftes van de individuele leerling en de groep. Zij zullen de basisprogramma’s die aansluiten bij de methodes vrijwel dagelijks gebruiken. Daarnaast maken alle groepen één tot twee uur per week gebruik van het computerlokaal.

Goed gebruik maken van ICT-mogelijkheden moet vanzelfsprekend zijn. Daarom beschikken de leerlingen standaard over een eigen inlog en een eigen e-mailadres. Ook worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld informatie te vergaren door het zoeken op het internet.

Om ongewenste situaties te voorkomen, is hiervoor overigens een "nettiquette" opgesteld.

 

Onderhoud

Onderhoud van alle apparatuur en software vraagt veel tijd, geduld en doorzettingsvermogen. De Eendracht heeft in het verleden in diverse projecten ervaring opgedaan met het opbouwen en gebruiken van een geautomatiseerde omgeving. Reeds in 1987 was De Eendracht als één van de 8 basisscholen in Nederland geselecteerd om deel te nemen aan het zogenaamde "Diepteproject". Ruim 10 jaar later fungeerde de school als "Voorhoedeschool". Al deze projecten hebben de school veel materieel, kennis en ervaring opgeleverd.

Deelname aan deze projecten heeft ook altijd veel extra inspanning gevraagd. De hulp van ouders is daarbij steeds heel belangrijk geweest. Om de ouderhulp goed vorm te geven heeft de school in 1992 een stichting in het leven geroepen, de Stichting Eendrachtig Automatiseren (SEA). Deze stichting heeft als doel ondersteuning te bieden aan automatiseringsactiviteiten op onze school. Dit omvat onder andere financiële ondersteuning, assistentie aan de school-ICT-coördinator en het onderwijsteam bij onderhoud en implementatie van software en hardware. Ook deze website is geïnitieerd vanuit deze groep. Op deze manier worden al enkele jaren tot volle tevredenheid de ICT-middelen onderhouden.

 

 

 

 

 

 

 

Het werken in de Cloud met Cloudwise.

In het schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt van "het werken op de server", naar het werken in de Cloud. 

Cloudwise ondersteunt scholen bij het implementeren en succesvol inzetten van Google Apps. Google Apps (for education)  is een voor het onderwijs gratis product van Google met o.a. mail, agenda, chat en tekstverwerken. Werken met Google Apps biedt scholen veel voordelen: lage kosten, weinig onderhoud (want werken zonder servers) en programma’s die vanaf elke plek te bereiken zijn met pc, laptop, tablet of mobiele telefoon.