Onze ouderraad bestaat momenteel uit 13 ouders van leerlingen van onze school.


Namens de ouderraad treedt Henriëtte de Graaff op als voorzitter en Laura Zitvast is penningmeester. Daarnaast bestaat de OR uit de leden: Enza Verwer, Angelique Daelman, Nadia Koolhaas, Jessica Michels, Wendy van Dam, Ilona Koster, Jeanette van Gelder en tot slot Tim & Pascale Mandjes.

De OR heeft als voornaamste doelstelling de samenwerking tussen de ouders en de school en de belangstelling voor de school te stimuleren. Zij organiseert samen met het onderwijsteam o.a. het Sinterklaas- en Kerstfeest, de excursies, schoolreizen en diverse sport- en verkeersactiviteiten.

De OR houdt een jaarvergadering, waarin zij verantwoording aflegt aan de ouders. Ook wordt in deze vergadering de ouderbijdrage per kind voor het lopende schooljaar vastgesteld.

Via e-mailadres or@obs-eendracht.nl kunt u met de ouderraad in contact komen.