De schoolgids 2018-2019 is te vinden en te downloaden op de website www.scholenopdekaart.nl

Onze schoolgids geeft u informatie over openbare basisschool De Eendracht en kan u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. In de schoolgids vindt u vooral belangrijke achtergrondinformatie over de pedagogische en onderwijskundige visie van de school en enkele praktische zaken.

Over meer actuele zaken informeren wij u via de website en de digitale nieuwsbrief PEN (is Periodiek Eendracht Nieuws). We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend kunt u altijd een afspraak met mij maken voor een toelichting. Uiteraard zijn suggesties voor verbetering van onze schoolgids welkom.

Documenten