Informatie nieuwe ouders

Beste ouders/verzorgers,

 

Welkom op onze website. Leuk dat u een kijkje neemt!

Het kiezen van een basisschool voor uw kind is een belangrijke beslissing. Uw kind gaat immers 8 jaar naar school toe!

Om u te helpen bij de keuze van de juiste basisschool voor uw kind(eren) zijn tegenwoordig veel websites op het internet beschikbaar, zoals o.a. http://www.scholenkeuze.nl/basisonderwijs/ en de brochure ‘tien tips voor het kiezen van een basisschool’ die u kunt vinden onder: http://www.ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/10-tips-over-het-kiezen-van-een-basisschool1.pdf

Langs welke weg dan ook, iets heeft u hier bij ons op onze site gebracht en wij willen u uiteraard graag iets meer vertellen over onze school. We noemen dan bijvoorbeeld graag onze website, die wij steeds voorzien van up-to-date informatie over alles wat zich in en rond onze school afspeelt, maar laten we bij het begin beginnen.

Waarom De Eendracht?

Algemene informatie

OBS De Eendracht is een openbare school. Iedereen is welkom, ongeacht zijn/haar religie of overtuiging. De Eendracht is een middelgrote school. Er werkt een hecht team van enthousiaste leerkrachten. Wij staan voor:

waarde(n)vol

onderwijs op maat

aandacht voor ieder kind

Naast de informatie die u in onze schoolgids kunt vinden, hebben wij een flyer met wat ouders vinden van onze school.

 • Wij zijn continu bezig ons onderwijs te vernieuwen. Zo besteden wij veel aandacht aan coöperatieve werkvormen. Dit betekent dat de kinderen leren om op verschillende manieren met elkaar te werken. De leerkracht staat dus niet continu voor de klas, maar de kinderen leren ook met/van elkaar! Daarnaast passen wij leren op basis van meervoudige intelligentie toe. Vooral bij techniek en wetenschap maken wij gebruik van onderzoekend, ontwerpend en zelfsturend leren.
 • Onze school biedt waar nodig extra zorg. Kinderen die moeite hebben met de leerstof worden goed ondersteund door hen extra te begeleiden. Ook de kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben, kunnen wij goed begeleiden. Voor deze leerlingen hebben wij uitdagende lessen/projecten op diverse vakgebieden.
 • De school wil een veilige omgeving bieden aan de kinderen. Juiste omgangsvormen zijn hiervoor de basis. De wijze van omgang van het team en ouders onderling vormt hiervoor het fundament. Onze school beschikt over een document ‘Je veilig voelen op school’ (anti-pestprotocol) om juist te kunnen handelen bij incidenten. Preventie is echter heel belangrijk. Daarom werken wij met het programma ‘Leefstijl’, een methode waarmee de leerlingen op speelse wijze werken aan zelfredzaamheid en omgang met anderen.
 • Als openbare school besteden wij uiteraard aandacht aan de grote wereldgodsdiensten.
 • In de groepen 6, 7 en 8 geven wij de leerlingen huiswerk.
 • Goed contact tussen ouder(s) een leerkrachten vinden wij zeer belangrijk. Wij zien u als educatieve partners. In de loop van het schooljaar worden diverse informatie-, thema- en spreekavonden gehouden. Daarnaast zullen leerkrachten wanneer daartoe aanleiding bestaat contact zoeken met de ouder(s). Zonodig zal verder met elkaar in gesprek worden gegaan.
 • Onze school heeft een kunst en cultuurcoördinator en een beleidsplan ‘Kunst en cultuur’. De aandacht die er altijd was voor de vakken tekenen en handenarbeid is verbreed en hieronder horen ook kunstbeschouwing en audiovisuele projecten waarbij ICT-gebruik een rol speelt.
 • ICT, het gebruik van computers, hebben wij hoog in het vaandel staan. Als uw kind De Eendracht verlaat in groep 8, heeft hij/zij veel geleerd op/met de computer. Elke groep heeft diverse laptops tot zijn beschikking en daarnaast beschikken we over een volledig uitgerust computerlokaal. De leerlingen leren werken met onderwijsprogramma’s, maar zij leren ook omgaan met allerlei standaard programma’s, zoals bijvoorbeeld Powerpoint.
 • Om de leerlingen goed op te vangen in de schoolpauze van 12.00 tot 13.00 uur hebben wij een goed draaiende organisatie die de overblijf realiseert. Deze is vorig jaar onderscheiden met de ‘Gouden Ster’. In het rapport wordt o.a. melding gemaakt van goede organisatie en uitvoering, maar ook dat er voor de kinderen buiten prima speelruimte is met een gevarieerd aanbod aan spelmogelijkheden.
 • Onze school heeft in 2007 goede afspraken gemaakt met meerdere aanbieders van naschoolse opvang. Ook heeft onze school destijds het initiatief genomen de naschoolse opvang van Kind & Co. ruimte in ons gebouw aan te bieden, zodat school en naschoolse opvang op één locatie plaatsvinden.
 • Op school hebben wij een uitgebreide bibliotheek. De kinderen hebben elke week de mogelijkheid om een bibliotheekboek te ruilen. In deze bibliotheek staan niet alleen leesboeken, maar ook informatieboeken etc. Elk jaar is er een fantastische kinderboekenweek, waarvoor een grote groep ouders zich enorm inzet.
 • Twee weken in het schooljaar besteden we expliciet aandacht aan techniek, naast de methode ‘Natuniek’. De kinderen zijn dan bezig met proefjes/ontdekken etc.
 • Twee keer per jaar is er een podiumfeest. De kinderen mogen dan optreden voor medeleerlingen en ouders. De inbreng laten we voornamelijk over aan de kinderen. Het is hun feest, zij mogen hun creativiteit uiten in dans/toneel etc.
 • Alle kinderen gaan een keer per jaar op excursie (meer een leerdoel) en een keer op schoolreis (meer een speeltuin/pretpark).

Bent u enthousiast geworden?

Vraag een informatiepakket aan via info@obs-eendracht.nl en maak een afspraak voor een rondleiding met Gerko Kuiper (directeur).

Uw kind is overigens ook van harte welkom tijdens het gesprek/de rondleiding.

Wij hopen u een keer te zien in onze school!

 

Met vriendelijke groet,

het team van OBS De Eendracht